Internet Archive BookReader

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius & George Stephens, Sveriges Historiska och Politiska Visor, Första Delen. Från Äldre Tider Intill år 1650, Lindh, Örebro, 1853